Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZeroFlow Vakuumofen zur Präzisions-Gasnitrierung

Piec próżniowy do precyzyjnego azotowania gazowego ZeroFlow

ZeroFlow furnacesde en pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Janina Niedzielska
werbung@secowarwick.com
www.secowarwick.com

Język komunikacji:
Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Dieser horizontale Ofen mit Vorderbeladung wurde speziell für Präzisions-Gasnitrierung, ferritisches Nitrocarburieren und Nachoxidation einwickelt und beinhaltet das System des Retortenofens mit Vakuumspülung. Zu den zahlreichen Vorteilen von der ZeroFlow-Methode der Gasnitrierung gehören die präzise Kontrolle der Härtetiefe und der Nitridbildung, darunter der weißen Schicht, verbesserte Verschleißfestigkeit und höhere Ermüdungsfestigkeit.
Poziomy piec z systemem ładowania od przodu został zaprojektowany do precyzyjnego azotowania gazowego, azotonawęglania ferrytycznego oraz postoksydacji, z zastosowaniem systemu retortowego do odpuszczania z płukaniem próżniowym. Do licznych zalet metody azotowania gazem ZeroFlow należy precyzyjna kontrola grubości warstwy i tworzenia powłoki azotu, w tym białej warstwy, co pozwala na uzyskanie wysokiej twardości powierzchni, większej odporności na ścieranie i wydłużonej trwałości zmęczeniowej.
This horizontal, front-loading furnace is designed specifically for precision gas nitriding, ferritic nitrocarburizing, and post oxidation, in a retort-style furnace with vacuum purge. The new furnace complements a prior SECO/WARWICK gas nitriding furnace already in production. It extends the customer’s capabilities by offering greater capacity to its growing nitriding customer base. Among its many benefits, the ZeroFlow® gas nitriding method precisely controls the case depth and nitride layer formation including white layer, achieving high surface hardness, improved wear resistance, and longer fatigue life. ZeroFlow furnaces - precision gas nitriding vacuum furnaces.


Informacje uzupełniające

Nur SECO/VACUUM bietet die urheberrechtlich geschützte ZeroFlow®-Steuerungstechnologie. Eine Verbindung von der Vakuumspülung und der ausschließlichen Verwendung vom Ammoniak als Prozessgas reduziert die Emissionen und den Gasverbrauch. Die Gasnitrierungs-Öfen der SECO/VACUUM-Technologie erreichen optimale Ergebnisse, indem sie die einheitlich hohe Konvektionsheizung und die präzise Nitrierkennzahlregelung nutzen. Zusammen mit der Vakuumspülung sind die Reduzierung der operativen Kosten und die wiederholbare Qualität unübertroffen im Bereich der Nitrierung von verschiedenen Metallen.Informacje uzupełniające

ECO/VACUUM oferuje opatentowaną technologię kontroli ZeroFlow®. Płukanie próżniowe wraz z wykorzystaniem jako gazu procesowego wyłącznie amoniaku przyczynia się do redukcji emisji i zużycia gazu. Piece do azotowania gazowego technologii SECO/VACUUM uzyskują optymalne wyniki dzięki zastosowaniu jednakowego poziomu grzania konwekcyjnego i precyzyjnej kontroli potencjału azotującego. Płukanie próżniowe, ograniczenie kosztów operacyjnych i powtarzalna jakość pozostają bezkonkurencyjne w dziedzinie azotowania różnorodnych metali.Informacje uzupełniające

Only SECO/VACUUM offers the proprietary ZeroFlow® control technology. The combination of vacuum purge and only using ammonia as a process gas reduces gas usage and emissions. SVT’s gas nitriding furnaces achieve optimum results by using uniform high convection heating and precision nitriding potential control. Along with vacuum purging, the operating cost reductions and repeatable quality are unmatched for nitriding a variety of metals.CPV


  • Piece przemysłowe

Załączniki
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
01.05.2019
Ważna od
02.11.2018
Branże
Maszyny i urządzenia,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK